måndag 3 februari 2020

Gamla hus och funderingar...

Gamla hus berättar en historia inte bara om sig själva utan om en annan tid och om de människor som bott där och deras liv. Här någonstans började mitt intresse för gamla hus när jag var kanske 5-6 år. Det var då jag hellre kikade in i de gamla gårdarna på Skansen än att gå och titta på djuren. Det var som att komma in i en saga, det dova ljuset, det små rummen, de märkliga sakerna...


Intresset finns där fortfarande och att jag idag får bo i ett av alla dessa gamla hus är en ynnest, lugnet, spåren av liv det mår jag bra av. Jag gillar spår av tid, jag tycker det är vackert och i mig väcker det en vördnad för de människor som levt här förr. Den nedslitna tröskeln, den slitna dörren där man precis kan se var man satt handen. Det husresan med Odensvi lärt oss är att ta det lugnt med penseln och med att räta upp, jämna till och ta bort spåren av liv, de slitna ytorna går aldrig att återskapa...

Ha en bra dag...
måndag 27 januari 2020

Kan man återuppta en blogg?

Så mycket tid har passerat så många saker har hänt. Vi har lämnat storstadsregionen och flyttat hit till Odenvsi. Ett beslut som säkert grott under många år men som när det väl togs gick väldigt fort. Under mer än 30 år har vi bott i ett kollektivhus, där har våra barn vuxit upp där har vi fått vänner för livet, där har vi ätit långa middagar i det gemensamma köket, där har vi firat födelsedagar, studenter och mycket mer. vårt kollektivhusboende har gett oss så mycket positivt men nu var det dags för en annan väg.


Till sist kändes det självklart att Odensvi skulle vara vårt hem, huset där vi känner varje spik och där livet får en annan rytm. Vi kände att storstaden trängde sig på allt mer där vi bodde, flygplanen från Arlanda bidrog med  ett ständigt bakgrundsbuller, liksom motorvägen och järnvägen hur bullrigt det faktiskt var fattade jag nog inte riktigt förrän vi flyttade hit.

När vi flyttade hit till Odenvsi gjorde vi också slag i saken och byggde vårt gårdshus som vi funderat över ett tag. Vi kände att vi behövde  bättre förvaringsutrymmen, vedbod och snickarbod och ytterligare en rum med sängplats. På något sätt så var det också så att Odensvi behövde ett gårdshus ett gammalt hus ska inte vara ensamt. Gårdshuset skapar en rumslighet och med gammalt enkupigt tegel, kilsågad panel och gamla fönster och dörrar ser det ut som om det alltid stått där.Nu under kommande vår och sommar blir nästa projekt att utöka odlingarna kring Odensvi under hösten planterade vi några fler träd och i vår är det dags att fixa de land vi inte riktigt hann med i höstas...
Husresan fortsätter...