måndag 3 februari 2020

Gamla hus och funderingar...

Gamla hus berättar en historia inte bara om sig själva utan om en annan tid och om de människor som bott där och deras liv. Här någonstans började mitt intresse för gamla hus när jag var kanske 5-6 år. Det var då jag hellre kikade in i de gamla gårdarna på Skansen än att gå och titta på djuren. Det var som att komma in i en saga, det dova ljuset, det små rummen, de märkliga sakerna...


Intresset finns där fortfarande och att jag idag får bo i ett av alla dessa gamla hus är en ynnest, lugnet, spåren av liv det mår jag bra av. Jag gillar spår av tid, jag tycker det är vackert och i mig väcker det en vördnad för de människor som levt här förr. Den nedslitna tröskeln, den slitna dörren där man precis kan se var man satt handen. Det husresan med Odensvi lärt oss är att ta det lugnt med penseln och med att räta upp, jämna till och ta bort spåren av liv, de slitna ytorna går aldrig att återskapa...

Ha en bra dag...
Inga kommentarer: