måndag 17 januari 2011

Att leta hus...


Har fått två spännande kommentarer en förfrågan om jag hittat någon bra bok kring färger och målning och en annan om hur vi hittade huset.

Odensvi hittade vi efter ett intensivt letande på nätet. Från början tittade vi helt förutsättningslöst på sidor för försäljningar av fastigheter som till exempel Bovision. Där fanns då och då en del intressanta projekt som vi fann efter mycket letande. De flesta av hus var tyvärr så förvanskade att inte mycket fanns kvar av originalet. Därefter började vi söka bredare på nätet timmerstommar, gamla timmerhus etc. Till sist fanns bara bilden på Odensvi där, se bilden ovan. Vi köpte huset genom SA Timmertorp, info@satimmertorp.se. Tyvärr tror jag inte att firman är igång med du kan prova att ta kontakt. Hans hemsida finns i alla fall kvar på nätet.

Odensvi var helt intakt men också förfallet, nedfallna innertak, trasiga åsar och ingen inredning men det var vad vi sökte. Stefan(Timmertorp) hjälpte oss ta ner och laga stommen samt sätta upp den på den nya platsen i Dalarna. Vi är verkligen jättenöjda med hans jobb.

När det gäller färger har jag inte hittat någon riktigt bra samlad litteratur. Jag tycker det finns mycket kring fasader och exteriörer och så står det en hel del om till exempel schablonmålning och stänkmålning. Jag har tittat på mycket gamla husinteriörer, i verkligheten, på hembygdsgårdar i olika litteratur och på nätet och då så saknar jag bildexempel på den variation i färger som fanns hos allmogen.
Lycka till med alla husprojekt och hör gärna av er igen

Inga kommentarer: