fredag 27 juli 2012

Då och nu....

Ännu ett par bilder från stugan. Den gamla bilden är från 1920 och visar min mormorsmor Karin vid grinden tillsammans med sonen Oskar. Snygg panel på stugan,spåntak och inga vita knutar och ett mycket mer ålderdomligt utseende än idag. Trädgården och markerna runt om är mer öppna, brukade och betade. Den andra bilden är från ungefär samma vinkel som då och mycket är sig likt. Plåttaket kom till på sextiotalet liksom panelen när släkten gjorde en insats för att rädda stugan från förfall. Som jag ser det nu är det faktiskt mer som är ändrat på utsidan än inne.

Inga kommentarer: