tisdag 30 juni 2015

Ett hus historia...

Vi skalar bort och som vanligt med gamla hus framträder historien. Någon gång på 70-talet ville man slippa gamla fönster och i stället släppa in ljus och luft. Och så blev det som det blev. Eftersom Östergård inte är vår gård och renoveringen behöver ske utifrån en budget som ska räcka till mycket så får fönsterbyten vänta. Men vi dokumenterar för framtiden. Spännande att se den gamla fönstersättningen på resten av huset när den fasaden kommer bort. Folk i byn berättar att hör har legat
en gård sedan 1700-talet, helt kringbyggd. Här har bott en man som kände sig så betydelsefull att när huvudvägen i byn inte gick förbi Östergård så fick han byborna att ta av åkermarken för att få vägen att gå precis förbi huset. Varje gammalt hus bär en historia som berättar om hur livet levdes förr.
Dags för köksluckor..

Inga kommentarer: